اطلاعیه

اطلاعیه

حضور اولیای گرامی پایه اول خانم شکرالهی

با اهداء سلام

احتراما باطلاع می رساندسومین جلسه ملاقات اولیا با آموزگار روز دوشنبه مورخ ۱/۹/۹۵ ساعت ۱۲:۴۰در مدرسه برگزار می شود حضور تمامی اولیا الزامی می باشد.قبلا از همکاری شما سپاسگزاریم.

با تشکر-دفتر دبستان


حضوراولیای گرامی پایه اول

احتراما باطلاع می رساند کارگاه مهارت فرزندپروری در روزدوشنبه مورخ ۱/۹/۹۵ ساعت ۱۲ الی ۱:۳۰ در دبستان بنی هاشمی توسط مشاور مدرسه سرکار خانم انصاری برگزار می شود حضور تمامی اولیا الزامی می باشد.

 

با احترام ـ دفتر دبستان