اطلاعیه

اطلاعیه

ولی محترم دانش آموزان 

با اهداء سلام

فردا جلسه اولیا راس ساعت ۹:۲۰   تا ۱۰:۳۰ برگزار می شود