اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه اولیا محترم می رساند تمامی کلاسهای دبستان روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۵/۹/۹ تا اطلاع ثانوی برگزار می شود


 

 

آدرس : کرج رجایی شهر خیابان آزادی کوچه ی نهم شرقی مجتمع بنی هاشمی  

تلفن : ۳۴۴۱۳۱۶۲