اخبار

 

۹۴/۱۱/۷

برگزاری نمایشگاه طرح جابر بن حیان 

 


۹۴/۹/۲۶

برگزاری کلاس های فوق العاده ریاضی در مدرسه روز پنج شنبه

 


۹۴/۹/۲۵

بازدید پایه ی پنجم از موزه ی جانور شناسی دانشکده ی کشاورزی


۹۴/۹/۱۷

برگزاری نمایشگاه کتاب و لوازم التحریر در مدرسه 


 

 


۹۴/۹/۱۰

اردوی سیرک آفتاب  پارک ارم پایه های پیش دبستانی اول دوم


۹۴/۹/۹

پایه های چهارم تا ششم اجرای طرح وارنیش فلوراید تراپی دندان ها در برابر پوسیدگی 

 


۹۴/۹/۸

آموزش و برگزاری مانور زلزله در مدرسه


۹۴/۹/۴

بازدید پایه ی سوم از موزه ی جانور شناسی دانشکده ی کشاورزی


۹۴/۹/۲

انجام معاینه ی چشم برای مقطع پیش دبستانی


۹۴/۹/۲

  پایه های اول تا سوم اجرای طرح وارنیش فلوراید تراپی دندان ها در برابر پوسیدگی 94/9/1

جلسه ی اولیا و مربیان پیش دبستانی

 

 


۹۴/۸/۲۷

بازدید پایه ی چهارم از موزه ی حیوانات دانشکده ی کشاورزی

 

 

 


۹۴/۸/۲۳

هفته ی کتاب و کتابخوانی :  برگزاری نمایشگاه کتاب در سالن مدرسه