خانه

قابل توجه اولیای محترم تمامی پایه ها 

با سلام 

احتراما باستحضار می رساند کلاسهای تقویتی ریاضی از روز پنچ شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۷ ۹۶/۱۰/۱۴ و ۹۶/۱۰/۲۱ و ۹۶/۱۰/۲۸ برگزار میشود حضور تمامی دانش آموزان الزامی می باشد 

با تشکر -دفتر دبستان