اطلاعیه

 

اطلاعیه

 

 

ولی محترم دانش آموزان پایه سوم

با اهداء سلام

 

احتراماً باستحضار میرساند جهت دریافت کارنامه پایان سال تحصیلی در روز شنبه مورخ ۹۴/۳/۱۶ساعت ۱۰ صبح در مدرسه حضور بهم رسانید. ضمناً مهلت ثبت نام دانش آموزان برای سال آینده تا تاریخ ۹۴/۴/۱۵ می باشد.

 

با احترام ـ دفتر دبستان