اطلاعیه

 

ارزشیابی میان ترم نوبت دوم پایه ششم

مطالعات  ۹۵/۲/۱۸ شنبه 
فارسی ۹۵/۲/۱۹ یکشنبه
علوم ۹۵/۲/۲۰ دوشنبه 
هدیه  ۹۵/۲/۲۱ سه شنبه 
ریاضی ۹۵/۲/۲ چهارشنبه 

 

 

 

 

اطلاعیه

قابل توجه اولیاء محترم پایه ششم 

احتراما به استحضار  می رساند جهت کارنامه پایان سال تحصیلی در روز

یکشنبه مورخ۲۴ /3/ 94  ساعت ۱۰ صبح در مدرسه حضور به هم

رسانید .

 

باتشکر – دفتر دبستان