کلاس اول خانم مینویی

لیست دانش آموزان

امیرعلی آقاجان زاده
سیدماهیار آقاسیدرضا
امیرحسین اسدیها
امیرارسلان اسکندری شهرکی
مجتبی اسماعیلی
طاها پالوج
امیرعلی جان محمدی
آرتا جعفری
سوشیان جعفری
امین دارابی کلهر
پارسا رستمی
پویا سجودی حسنلوئی
مهیار قلیزادگان
امیرمحمد کیا
آروین گل رسان
محمدپارسا ملکی
امیرعلی مومیوند
امیررضا نظام زاده