تصاویر


ریاضی ( زاویه ها)

۹۴/۹/۱۵

روش تدریس : پرسش و پاسخ استفاده از وسایل کمک آموزشی فیلم انواع زاویه ها روی چوب نشان داده شده اند 

استفاده از نقاله گونیا دایره ی مقوایی

 


جشنواره ی غذا

۹۴/۹/۸


مطالعات اجتماعی درس ۱۱

اصفهان نصف جهان توسط گروه دانشمندان کوچولو آقایان ( ۱- پارسا معدنی ۲- اوتانا عاشوری  3- طاها توکلی ۴- پوریا همت یار ) 

وسایل کمک آموزشی ۱- تصاویر از بناهای تاریخی ۲- محتوی آموزشی power  

۳- کنفرانس ۴- طرح سوال از کتاب

 


مطالعات اجتماعی درس نهم

پیشرفت های علمی مسلمانان – توسط گروه متفکران ( رضایی – محمودی- درخشی – موسوی – ) تدریس شد

وسایل و ابزار کمک آموزشی محتوی power روزنامه دیواری نمودار خط زمان 

روش : پرسش و پاسخ – رو خوانی – داستان گویی

۹۴/۹/۱


 مطالعات اجتماعی طلای سیاه

۹۴/۸/۱۸

 توسط گروه اشک ققنوس

( نورافکن – افشاری – قلی زاده )

همراه با محتوی آموزش هوشمند نقشه و روزنامه دیواری انجام شد

 


فن آوری 

۹۴/۸/۱۶

آموزش دسته بندی اطلاعات در رایانه 

مطالعه پرونده یا (file )

معرفی پوشه یا (folder)

معرفی نماد رایانه یا (computer)

حافظه ی رایانه به چند بخش یا درایو (drive ) تقسیم می شود

 

 


نماز

۹۴/۸/۶


هدیه های آسمان

۹۴/۷/۲۶