کلاس پنجم خانم هاشمی

لیست اسامی  آموزان

علیرضا اکبرپور

علی ادریسی

سوشیانت انتظاری

پارسا بدری

امیرعلی بنفش

ایلیا خدابنده 

ایلیا مختاری

داتیس شاه حیدری

احسان شهریار

بردیا صیادی نژاد

فرهان فضل الهی

آرشاک مجیدی

محمدحسین محمدزاده مدیری

ماهان مرادی 

ابولفضل مشتاق

سیدمحمدنیما موسوی

رهام مهدوی

پرهام نادری