پیش دبستانی

لیست اسامی دانش اموزان

۱-ارزنده-سینا

۲-امین پور-کامیار

۳-اسماعیلی-بهراد

۴-بخشی زرگر-هومهر

۵-پاشایی-یاسین

۶-توانگررنجبر-علی

۷-حسینی نژاد-بردیا

۸-زنده بودی-آیریک

۹-سلماسی-پارسا

۱۰-سیف پور-محمدمهدی

۱۱-قربانی-تایماز

۱۲-مشیری-آرتین

۱۳-نظافت-کامیار

۱۴-ملک دار-باراد

۱۵-ملکی-مهراد