برنامه هفتگی

ایام هفته

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

شنبه

ریاضی

علوم آزمایشگاه

ورزش

نمایش فیلم

یکشنبه

لوحه نویسی

زبان انگلیسی

خمیر بازی

آموزش کار دستی

دوشنبه

مهارت زندگی

رباتیک

رباتیک

علوم

سه شنبه

قران

آبرنگ و پاستل

موسیقی و شعر واحد کار

قصه گویی

چهار شنبه

زبان اموزی

هنر و سفالگری

نمایش فیلم

بازی آزاد