تصاویر

جشن پایان سال 

۹۵/۲/۲۱

 

 


ماکت عصر یخبندان

۹۴/۱۱/۷

 


زبان

۹۴/۱۰/۱۴

رباتیک

۹۴/۹/۲

 


آزمایشگاه

۹۴/۸/۲۷

 


(به مناسبت هفته ی کتاب و کتابخوانی نمایش قصه گویی عروسکی ( اندازه ی دنیا

از طرف کانون رشد فکری کودک و نوجوان


کاردستی

۹۴/۸/۲۰


روز دانش آموز


ساخت تانک رباتیک