فعالیت های کلاس و منزل

آموزش هفتگی:                                                                       94/09/25

آموزش قرآن : آموزش ادامه ی  سوره ی ناس همراه با اشاره

آموزش  علوم :آشنا کردن دانش آموزان با پوشش بدن جانوران و مکان زندگی هر کدام 

آموزش ریاضی : آموزش عدد ۴

آموزش زبان آموزی :آموزش حرف (ل)

لوحه نویسی : کشیدن خط به صورت حرف ( ف) برای تقویت عضلات دست

آموزش انگلیسی : اسباب بازی من my toys / قایق boat / عروسک doll / بازی game / عروسک دستی puppet / خرس عروسکی teddy bear/ قطار train / مربع square / زرد yellow 

تکلیف زبان انگلیسی : ص ۱۴ تصاویر را با رنگ آبی ( blue ) رنگ امیزی کنید

ص ۱۵ دست ها و پاهای دلقک را بکشید یا با کاغذ رنگی بچسبانید

ص ۱۶ صورت و موهای خود را بکشند و رنگ آمیزی کنند و جمله ی wash your hands را تکرار و تمرین کنند.

ص ۱۷ اسم قسمت های مختلف بدن را بیان کنند و با رنگ آبی رنگ آمیزی کنند و تصویر  خودشان را در فضای خالی وسط شکل بکشند

اولیا گرامی روز شنبه مورخ ۹۴/۹/۲۸ قراره عکاس از دانش آموزان عکس بگیرد لطفا پسرم با ظاهری آراسته در مدرسه حضور داشته باشندو غیبت نکنند

 

 

شعر هفته  : آب

زمستون اومده جونم زمستون       هوا سرده میاد هی برف و بارون

هوای سرد برفی رو بنازم    دلم می خواد آدم برفی بسازم

ادم برفی به شکل قرص ماه    دماغش از هویج چشاش سیاه

اگه خورشید بیاد از پشت ابرها       بازم اب می شه اون گوله ی برفی

 

 

 

 

توصیه برای والدین :  کودکی دوره ای است که در آن بنیاد شخصیت انسان گذاشته می شود !!!