کلاس سوم خانم زمردی

لیست اسامی دانش آموزان

۱-مانی آفرند

۲-علی آقایی

۳-رادین بهرام زاده

۴-شایان خلیلی

۵-آبتین خسروانی

۶-امیرحسین کرامتی

۷-آریا گرشاسبی

۸-طاها کولیوند

۹-اهورا گرگانی

۱۰-آبتین ساوجی فر

۱۱-کیارش سرداری

۱۲-اشکان ستار 

۱۳-آرشام کریمی 

۱۴علی رفیع زاده 

۱۵-محمد حسن قاسم پور

۱۶-پرهام مرندی 

۱۷-امیرعباس محمد صالحی 

۱۸-سید مهدیار میرابوطالبی

۱۹-سیاوش شیخی

۲۰-رادین محمدی جوزانی 

۲۱-مهبد نیکخواه 

۲۲-محمد طاها هدایتی

۲۳-کارن یوسفی