تولد دانش آموزان

 

یک سبـد یاس سفیـد تقـدیم به تو بهتـرینم

بخاطر قشنـگترین روز دنیا که روز تولد توست

پســــر عــزیـــزم

علیرضا سیف پور-حسین ردائی-بردیا ظاهری-ماهان صمتی -زندی فر -پویا سجودی-محمدطاها بنی عامریان

تـــولد زیــبــایـت مـبـارک آرزوی بـهتـرین ها را برای تـو مـهــربان داریــم
دبستان بنی هاشمی