کلاس ششم خانم نخست

لیست اسامی دانش آموزان

۱-پوریا اکبرزادگان 

۲-آرمین بابادی 

۳-محمد مهدی زنگنه 

۴-حسین کاویانی منش 

۵-سروش چراغی 

۶-ایلیا حسینی 

۷-کوروش شعبانی

۸-محمد پارسا شریفی

۹-فراز فرهی 

۱۰-امیرحسین فلاح کیش

۱۱-علیرضا سیف پور

۱۲-ماهان صمتی 

۱۳-امیرمتین کرمی 

۱۴-هادی مرتاض

۱۵-امیرحسین مریدزاده 

۱۶-هومن موسوی